juridische-blogs

Artikelen over juridische onderwerpen

Klussen

Juridische producten

Uitbeelding juridische blogs

juridische diensten

Arbeidsrecht

De arbeidsmarkt veranderd heel snel. Het arbeidsrecht verandert hierdoor ook heel vlug. Om ervoor te zorgen dat jij altijd op de hoogte bent van de meest recente arbeidsrechtelijke ontwikkelingen, vind je hieronder de laatste blogs op het gebied van arbeidsrecht. De blogs gaan over diverse onderwerpen als het gaat om arbeidsrecht. Zo verschijnen er blogs die gaan over de meest recente wijzigingen in de wet, maar ook over de meest recente inzichten en normen die de rechtspraak ons geeft. Er worden ook artikelen over meer alledaagse onderwerpen geschereven. Bijvoorbeeld over de vraag wat de transitievergoeding is en wanneer een werknemer de transitievergoeding krijgt. Maar bijvoorbeeld ook over of een werknemer recht heeft op loon als hij niet werkt.
 • Arbeidsovereenkomst voor het einde beëindigen In de meeste gevallen start een nieuwe arbeidskracht met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In deze periode kan het zijn dat de arbeidskracht erachter komt dat hij ergens anders wil werken, maar ook dat de werkgever afscheid wil nemen. Naast de proeftijd kan dat eigenlijk niet. Toch is er een optie om de arbeidsovereenkomst tussentijds te beëindigen.
 • Loondoorbetaling tijdens ziekte Ziek zijn is voor de meeste mensen niet iets geks. Je bent dat vaak wel een aantal dagen per jaar. Het kan dan gaan om iets kortdurend zoals de griep of een korte ziekenhuisopname. Helaas komt het ook voor dat iemand voor lange tijd tijd ziek is. Recht op loon heeft een medewerker altijd, tenzij het voor zijn rekening komt dat hij geen arbeid verricht. Valt ziek zijn daar ook onder? Heeft een medewerker wel of geen recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte? Hoe hoog is het loon dan als er wel recht op is en wie betaalt dan het loon? Op deze vragen zal in dit artikel worden ingegaan.
 • Loondoorbetaling Elk jaar zijn de meeste mensen wel eens ziek. Het kan dan gaan om iets kortdurend, bijvoorbeeld de griep of een korte opname in het ziekenhuis. Het kan ook voorkomen dat iemand langdurig ziek is. Alleen als de werknemer niet werkt en dat voor zijn rekening komt krijgt hij geen loon. Valt ziekte daar ook onder? Heeft een werknemer wel of geen recht op doorbetaling van loon als hij ziek is? Wie betaalt dan het salaris en hoe hoog is dat dan? Op deze vragen zal in dit artikel worden ingegaan.
 • Modelcontracten downloaden
 • Jurist arbeidsrecht

Elektro herstelling

Herstellen
Goed voor het milieu en portemonnee.


Stoomstrijkijzer / generator
Perfect Draft Philips
Senseo koffiezetapparaat
Microgolf / combioven

Geen herstelling = geen kosten

Ondernemingsrecht blogs

Het ondernemingsrecht wordt dikwijls onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat louter over de bv en de nv. Het rechtspersonenrecht is veel ruimer en gaat over alle rechtspersonen. Om ervoor te zorgen dat dit onderdeel van het recht voor jou zo helder mogelijk wordt, tref je hier diverse artikelen over het ondernemingsrecht. Het is namelijk zo dat er veel wat men normaal onder ondernemingsrecht zit, eigenlijk helemaal geen ondernemingsrecht is. Tegelijkertijd is het zo dat diverse topics juist wel onder het ondernemingsrecht vallen, terwijl het soms lijkt van niet.
 • Wanneer is het online beïnvloeden van mensen misleiding? Ieder bedrijf is erop gericht om omzet te maken. Je zal toch de rekeningen moeten betalen. Je hebt een website laten bouwn waarop je jouw producten of diensten aanbiedt om omzet te genereren. En om te zorgen dat consumenten jouw producten of diensten gaat kopen heb je besloten dat je consumenten een handje gaat helpen om de aanschaf te doen: je gaat ze beïnvloeden om een aankoop te doen.
 • Online beïnvloeden van mensen Ieder bedrijf wil omzet maken. Je zult toch de rekeningen moeten betalen. Je hebt een site laten ontwikkelen waarop je jouw producten of diensten aanbiedt om omzet te genereren. En om te zorgen dat klanten jouw producten of diensten gaat kopen heb je besloten dat je hem een handje gaat helpen om de aanschaf te doen: je gaat ze beïnvloeden op de website.
 • Downloaden van weggevers Er is tegenwoordig bijna geen website waarop bezoekers niet op de een of andere manier worden beïnvloed. Zo zijn er pagina’s gericht op het downloaden van weggevers, het inschrijven op nieuwsbrieven en het verkopen van producten en diensten.

Privacyrecht

 • Persoonsgegevens doorgeven naar de Verenigde Staten verboden Het Hof van Justitie van de EU heeft het Privacy Shield ongeldig verklaard. Dat houdt in dat je niet meer persoonsgegevens mag versturen naar de VS op basis van het Privacy Shield. Waarom was het Privacy shield er? We moeten even terug de tijd in. Om precies te zijn naar 2001. Europese wetgeving verbiedt het om persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte te brengen zonder dat daar, naar maatstaven van Europa, een voldoende beschermingsniveau is in het land waar de persoonsgegevens naar worden overgebracht. In de Verenigde Staten bestaat sectorspecifieke privacywetgeving. Maar niet algemene privacyregels.
 • Privacy Shield is ongeldig verklaard Het Privacy Shield is ongeldig verklaard. Dat houdt in dat als je op grond van de Privacy Shield persoonsgegevens verstuurt naar de Verenigde Staten, dat nu niet meer mag doen.
 • Safe Harbor-verdrag ongeldig We spoelen een stukje door. Naar 2013. Het HvJEU (het Hof) verklaart het eerder gesloten verdrag ongeldig. Nadat Edward Snowden als klokkenluider openbaar heeft gemaakt dat Amerikaanse overheidsinstanties op grote schaal toegang hadden tot data binnen Amerikaanse bedrijven en deze ook continue monitorden, werd de vraag gesteld of het verdrag wel het vereiste beschermingsniveau kon verzekeren.
 • E-mail pixel Trackingsoftware in e-mails is zeker niet nieuw. De meeste tools die worden gebruikt voor e-mailmarketing, waaronder Mailchimp, GetResponse en Drip, maken het leven van een marketeer makkelijker. Een manier waarop marketeers hun publiek via e-mail kunnen inventariseren, is via pixel-tracking. Bijna alle tools voor e-mailmarketing voorzien in pixel-tracking. Maar mag dat zomaar? En geldt dat dan voor alle metingen die je kunt doen?
 • Is de cookiewet van toepassing op fingerprinting Een minder bekende manier is door fingerprinting. Ondanks dat het minder bekend is, wordt het steeds vaker gebruikt. Het is voor een gebruiker van de site minder makkelijk om fingerprinten te blokkeren dan cookies. Is fingerprinting dan ook het nieuwe cookie?

Contracten

In het dagelijks leven heeft iedereen vaak te maken met overeenkomsten van uiteenlopende strekking. Veel onduidelijkheid, geschillen en kosten worden voorkomen met een . Vertrouwen is belangrijk bij zaken doen. Naast vertrouwen is het erg belangrijk dat alle afspraken correct en helder zijn vastgelegd. Als er in de onderhandelingsfase niet goed duidelijk wordt wat men precies wilt afspreken, dan worden de afspraken regelmatig niet correct nageleefd. Het is vaak wel duidelijk wat men wil afspraken, maar wordt het niet altijd helder vastgelegd met geschillen als resultaat. 
 • Hoe kan je als ondernemer van een rechtsgeldige overeenkomst af komen? Als ondernemer sluit je vaak contracten. Het kan soms voorkomen dat je er, om welke reden dan ook, gaandeweg achter komt dat je eigenlijk van de overeenkomst af wilt. Er zijn veel denkbare situaties die zich voor kunnen doen waardoor je niet langer aan de afspraken kan of wil voldoen, of waarin je niet meer zit te wachten op de prestatie van de ander. De vraag is dan, hoe kom je van een overeenkomst af? In dit artikel geven we drie opties om van een rechtsgeldig contract af te komen.
 • Wanneer is een overeenkomst een rechtsgeldige overeenkomst? Eigenlijk moeten we het anders stellen: Wanneer ben je gebonden aan een overeenkomst? Dat is tenslotte wat je wilt weten. Een grote kans dat je op deze site bent gekomen omdat je in een situatie zit waarbij iemand anders vindt dat je zekere afspraken moet nakomen. Of misschien wil je weten tot hoe ver je kunt gaan totdat je ergens aan vast zit. Hoe het ook zij, in dit artikel lees je meer over geldige en niet geldige contracten.
 • Rechtsgeldige overeenkomst? Eigenlijk moeten we het anders stellen: Wanneer ben je gebonden aan een contract? Want laten we wel wezen, dat is zeer waarschijnlijk wat je wilt weten. Een grote kans dat je hier bent gekomen omdat je in een situatie zit waarbij iemand anders vindt dat je zekere afspraken moet nakomen. Het kan ook zijn dat je informatie zoek om te weten tot hoe ver je kan gaan totdat je ergens aan vast zit. Hoe het ook zij, in dit artikel lees je meer over geldige en niet geldige overeenkomsten.
 • Onder een contract uitkomen Als ondernemer sluit je regelmatig contracten. Het kan soms voorkomen dat je er, om wat voor reden dan ook, gaandeweg achter komt dat je eigenlijk van de overeenkomst af wilt. Er zijn veel denkbare gevallen die zich voor kunnen doen waardoor je niet langer aan je verplichtingen kan of wil voldoen, of waarin je niet meer zit te wachten op de prestatie van de wederpartij. De vraag is dan, hoe kom je van een overeenkomst af? In dit artikel geven we drie manieren om van een rechtsgeldig contract af te komen.
 • Wanneer is een contract een geldig contract? Belofte maakt schuld wordt vaak wel gezegd. Klopt dat ook altijd? In het dagelijks leven is het soms heel makkelijk. Je belooft jouw partner om dit weekend toch echt de tuin aan te vegen. Alle betrokkenen weten dat er wat van elkaar wordt verwacht. Dat wat er is beloofd. Maar heb je dan nu een geldig overeenkomst?
 • In deze regels voor de genoemde contracten zijn vaak bepalingen opgenomen over het beëindigen van de betreffende overeenkomsten. Maar, door contractsvrijheid is het meestal mogelijk om afwijkende afspraken te maken over, in dit geval, het beëindigen van de overeenkomst. Wat de regels over het beëindigen van een overeenkomst dan ook zijn, als je van een overeenkomst af wilt, zul je de overeenkomst moeten opzeggen, ontbinden of vernietigen.